Podgrzewacze poziome do gazu DN 300

Dostępne konfiguracje:

Dodatkowe informacje:

1. Króćce przyłączeniowe K1 do K5 wg PN-EN 1093-1 i PN-ISO 7005-1, standardowo z przylgami typu B.
2. W zamówieniu należy określić:
- Oznaczenie podgrzewacza; Wymaganą powierzchnię ogrzewalną lub wielkość ”W”;
-Maks/min ciśnienie gazu(PS), parametry czynnika grzewczego(PS,TS)
-Opcję króćca bezpieczeństwa, wyposażenie dodatkowe.

Dokumentacja: