Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim - etap I - wykonanie robót budowlanych