Rozbiórka i budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna–Wronów