Remont gazociągu DN300 PN 6,3 Mpa relacji Załęcze - Radakowice - Zgorzelec, wymiana odcinka gazociągu DN300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu.