Kompleksowa przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia - w ramach zadania pn.: " Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadani "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP)