Baza teleadresowa

Sekretariat

tel. +48 (33) 857 00 56

tel. kom. 601 407 474

Prezes Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu 

 

Wiceprezes Zarządu 

 

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu  

 

Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu 

 

 

 

Dział Handlowy

 

Księgowość

 

Główna Księgowa 

 

Dział Projektowo-Techniczny 

 

Tomasz Bober 

 

Daniel Bober

 

Mariusz Orlik

 

Krzysztof Kubaczka e-mail: krzysztof.kubaczka@polde.pl

 

Dominika Zakrzewska e-mail: dominika.zakrzewska@polde.pl

 

 

 

Barbara Haczek e-mail: ho@polde.pl

 

e-mail: ksiegowosc@polde.pl; faktury@polde.pl

 

Agnieszka Tekla e-mail: agnieszka.tekla@polde.pl

 

Mateusz Pękała e-mail: td@polde.pl