Filtroseparatory do gazu z pokrywą płaska - typu "V"

Dostępne konfiguracje:

Dodatkowe informacje:

1. Króćce przyłączeniowe K1 i K2 wg PN-En 1092-1, standardowo z przylgami typu B.
2. W zamówienie należy określić:
- Oznaczenie filtra; Wymagany przepływ Nm³/h; Max/min ciśnienie[bar]
- Wykonanie (prawe/lewe; wersja; rodzaj wyczystki)
- Wyposażenie dodatkowe (kaptur, manometry, kurki, przeciwkołnierze, korki)
3. Wykonanie kątowe( wersja A-D) jest możliwe dla wybranych stosunków średnic i wymaga uzgodnienia z wytwórcą.
 

Dokumentacja: