O firmie

Działamy od 1989 roku, oferując kompleksowe wykonawstwo robót w dziedzinie budowy, remontów i modernizacji instalacji przemysłowego przesyłu gazu. Posiadamy uprawnienia dozorowe oraz eksploatacyjne do wykonywania robót na sieciach gazowych w zakresie ciśnień niskich, średnich oraz wysokich. Występujemy nie tylko jako dostawca urządzeń i instalacji gazowych, ale również jako generalny realizator inwestycji gazowniczych.

Stawiamy na innowacje. Współpracując z biurami projektowymi naszych partnerów wprowadziliśmy do konstrukcji szereg innowacji technicznych, czyniąc je bardziej niezawodnymi i ergonomicznymi. Zatrudniając ok. 90 pracowników posiadamy potencjał pozwalający budować w krótkim czasie nowoczesne instalacje przemysłowe o różnych parametrach i wielkościach.

Mamy doświadczenie. Na przestrzeni dwóch dekad wybudowaliśmy kilkaset obiektów, zarówno dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, jak i inwestorów przemysłowych. Dokonujemy remontów i modernizacji oraz budujemy stacje gazowe i węzły wszystkich przepustowości. W zakresie gazowej armatury redukcyjno-zabezpieczającej oraz układów pomiarowych ściśle współpracujemy z czołowymi firmami tej branży w Europie.

Jesteśmy uznanym producentem urządzeń do seperacji, oczyszczania i obróbki termicznej paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego. Specjalizujemy się w produkcji - w oparciu również o własne konstrukcje - filtrów gazowych, filtroseperatorów, podgrzewaczy gazu, filtropodgrzewaczy, chłodnic, absorberów rtęci, siarki, nawanialni itp. Profil produkcyjny uzupełniają manometry różnicowe, bezpieczniki ogniowe, płynowskazy oraz inny osprzęt instalacji i urządzeń do przemysłowego przesyłu gazu. Ponadto firma specjalizuje się w wykonawstwie aparatów ciśnieniowych przeznaczonych dla kopalń gazu, m.in. wymienników ciepła, heaterów itp.

Jesteśmy kwalifikowanym dostawcą Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w większości kategorii dostaw, zarówno w kategorii kompletnych instalacji, projektowania, jak i dostaw urządzeń w następujących zakresach:

- armatura dla sieci gazowej o ciśnieniu MOP powyżej 0,5 MPa

- usługi projektowe w zakresie projektowania sieci gazowych

- usługi projektowe w zakresie projektowania węzłów i stacji redukcyjno-pomiarowych

- prace hermetyczne na czynnej sieci gazowej powyżej 0,5 MPa

- gazociągi o ciśnieniu MOP powyżej 0,5 MPa do DN 200 włącznie

- stacje gazowe o ciśnieniu MOP na wejściu powyżej 0,5 MPa

 

Jesteśmy doceniani. Nasze wyroby zyskały uznanie na międzynarodowych imprezach branżowych:

- nawanialnia impulsowa gazu otrzymała nagrodę Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na V Międzynarodowych Targach Urządzeń dla Gazownictwa POL-GAZ-EXPO 2000 w Bydgoszczy;

- śluza tłoka czyszczącego z nowatorskim rozwiązaniem głowicy zamykającej otrzymała Medal IV Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2007 w Kielcach;

Posiadamy atesty i uprawnienia. Wszystkie nasze wyroby spełniają kryteria wymagane na polskim rynku, w tym uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego RP. Ponadto posiadamy także atest niemieckiego TÜV w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych ze stali czarnych i austenitycznych, zwłaszcza filtrów, podgrzewaczy, chłodnic, kominów absorpcyjnych oraz zbiorników nawaniania. W ich produkcji posiadamy spore doświadczenie często oferując kreatywne rozwiązania konstrukcyjne.

Jesteśmy wiarygodni. Implementując system zarządzania jakością ISO 9001 (październik 2000 r.), staliśmy się wiarygodnym partnerem dla naszych potencjalnych kontrahentów, gwarantując właściwe i terminowe wykonanie każdego kontraktu. Swoją działalność opieramy o uznane systemy jakości takie jak ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018.