Potwierdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością

W dniach 04-05.06.2014. Jednostka Certyfikująca UDT-CERT przeprowadzała w naszej firmie audit oceniający skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN EN-ISO 9001: 2009, PN EN-ISO 14001:2005, PN EN-18001:2004, oraz na zgodność z normą PN EN ISO 3834-2: 2007. Potwierdzenie spójności prowadzonej polityki jakości znalazło odzwierciedlenie w otrzymanych na kolejne trzy lata certyfikatach.