Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcji

i Usług Rynkowo-Eksportowych

POLDE sp. z o.o.

ul. Kolejowa 21
43-246 Strumień
NIP 548 007 56 66
Regon 001347898
 

Sekretariat

tel./fax +48 (33) 857 02 62
(33) 857 00 56
(33) 857 11 66 
tel. kom. +48 601 407 474
polde@polde.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 250.000,00 PLN

KRS 0000119736

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego